Wednesday, January 20, 2010

נפתחה ההרשמה לכיתות א' ו- ב' בביה"ס האנתרופוסופי "תמר" בהוד השרון


הורים ומתעניינים יקרים,

אנו שמחים מאד לבשר שנפתחה ההרשמה לשנת הלימודים תשע"א לכיתות א' ו- ב' בביה"ס האנתרופוסופי "תמר" בהוד השרון!

הורים המעוניינים לרשום את ילדיהם, מוזמנים לשלוח אימייל לכתובת: tamarwaldorf AT gmail.com
(או לכתוב דרך בלוג זה)
באימייל חוזר יוכלו ההורים לקבל חוברת הסברה וערכת הרשמה.

תהליך ההרשמה כולל:
1. תשלום דמי הרשמה בסך 450 ש"ח
2. קבלת ערכת הרשמה
3. קבלת תאריכים לראיון עם ההורים ולצפייה בילד/ה
4. סדנא שתערך ב- 1.3.10, בפורים, בבית הספר "אורים" בכפר הירוק.

ההורים המעוניינים בהרשמה מוזמנים לשלוח צ'ק ע"ס 450 ש"ח לפקודת "עמותת תמר וולדורף" (למוטב בלבד). שילחו אימייל לכתובת: tamarwaldorf AT gmail.com

עם מען לשליחת קבלה, ופרטי הילד/ה (שם, תאריך לידה, גן, כתובת, שמות ההורים, אימייל וטלפון).

למי שמעדיפים, יערך גם יום הרשמה מרוכז ביום ג', 2.2.10, בשעות 19:00-21:00, בכיתה א' היפה שלנו בבית האמנויות (בית הגמלאי הישן), ברח' דרך כפר הדר 33 (פינת רח' האורנים), הוד השרון. ביום ההרשמה תתאפשר גם שאלת שאלות ושיחה עם הורים.
המעוניינים להגיע ליום ההרשמה המרוכז מוזמנים לשלוח אימייל לכתובת:
tamarwaldorf AT gmail.com
(או לפנות דרך בלוג זה)

מחכים לפניותיכם!

בי"ס "תמר"
077-4431173

No comments:

Post a Comment