Sunday, May 23, 2010

הרצאה ומפגש עם מחנכת כיתה א

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"א

בי"ס אנתרופוסופי "תמר" בהוד השרון

שמחים להזמינכם להרצאה מרתקת בנושא:

חינוך וולדורף בעידן התקשורת

המרצה: דפנה כלפון, מחנכת ותיקה בבית-הספר "אורים" בכפר הירוק ומלווה פדגוגית של ביה"ס "תמר"

ולמפגש עם מחנכת כיתה א' החדשה בבית-הספר האנתרופוסופי "תמר", הגב' דרורה קרסו

המפגש יתקיים ביום רביעי, ה-2 ביוני, בשעה 20:30

בכיתה א' היפה שלנו בבית האמנויות (בית הגמלאי הישן),

דרך כפר הדר 33 (פינת רח' האורנים), הוד השרון

No comments:

Post a Comment